Een volwassen hen van twee jaar gaat aan haar eerste legseizoen beginnen samen met een even oude hen en een haan die 1 jaar ouder is. Een trio noemt men dit, wat als de ideale combinatie voor een goede bevruchting wordt aangegeven. Als een haan een hen wil lokken, gaat hij heel mooi liggen walsen met zijn hoofd heen en weer over zijn rug. De hen die zich geroepen voelt, gaat na verloop van tijd klapperen met haar vleugels en doet haar hoofd naar beneden. Als ze elkaar hebben gevonden gaat de haan haar ook roepen en bij dit geroep krijgt hij een heel dikke nek. Hij blaast de lucht uit de luchtpijp in de mond, houdt de snavel stijf dicht en drukt de lucht zo terug in de keel waardoor de dikke nek ontstaat. Er klinkt een dof geluid wat ver hoorbaar is, dat de andere hanen en hennen moet laten weten: hier is mijn territorium. Zijn "stem" is in staat tot welluidende roepklanken, tot doffe en schorre roepklanken, tot snuiven, sissen en een op grote afstand hoorbare baltsroep.

Schermafbeelding_2013-05-17_om_11.08.42.jpg

Baltsen van een Struisvogel

Het roepen van de Struishanen in de paringstijd lijkt op het geluid van een leeuw op grote afstand. De hen gaat liggen en de haan gaat boven op haar zitten, hij gaat heel mooi met zijn hoofd steeds heen en weer tot dit ritueel ten einde is. Wanneer Struisvogels in de leeftijd komen dat ze geslachtsrijp zijn, moet je er altijd voor zorgen dat ze een goede omgeving hebben waar ze rustig hun eieren kunnen leggen. Ideaal is het, wanneer men 1 haan met 2 hennen samen in één hok met bijbehorende weide stopt waar ze voldoende ruimte hebben. Ergens in de wei leg je een grote hoop zand waar de haan vervolgens een put in maakt. De hen zal hier dan haar eieren in leggen. Hanen zijn, als ze in de broedperiode komen, naar men zegt gevaarlijker dan hennen, want ze beschermen de eieren en de hennen voor vreemden. Als hanen in de broedperiode zijn gaan ze ook heel mooi dansen om de hennen op de knieën te krijgen. Hun snavel en poten veranderen in die periode ook van kleur, die worden dan rood. De hennen gaan in deze periode met hun vleugels klapperen om de haan tot zich te roepen. Als er eenmaal een ei in het nest ligt, is het beter om de vogels even in hun hok op te sluiten voordat men het ei gaat rapen. Zo voorkom je dat ze rare sprongen gaan maken of je aanvallen.

De voortplanting in de natuur

In de natuur worden de eieren van alle Struisvogels van de kudde samen in één groot nest gelegd, waar wel 25 eieren in liggen. Overdag beschermt de hen de eieren tegen de felle zon, 's nachts daarentegen bewaakt de haan het nest tegen indringers. De eierschalen zijn zó dik dat het voor een roofdier erg moeilijk is om er doorheen te komen. Een arend is zo slim om telkens met een steen op dezelfde plaats te slaan, zodanig dat het ei plotsklaps toch breekt en dan kan hij het ei lekker oppeuzelen. Voor slangen e.d. is het ei veel te groot om te breken of te stelen. Elke Struisvogelhaan kan twee of meerdere hennen bevruchten, we spreken dan van een hoofdhen en van een bijhen. De hoofdhen legt in de natuur haar eieren in het midden van het nest, door dit natuurlijk instinct worden juist die eieren beschermd tegen roofdieren. De hoofdhen is altijd dezelfde, de bijhen kan variëren De hoofdhen is een dominante hen en tolereert dat de bijhennen hun eieren in hetzelfde nest leggen. Wanneer het nest echter vol is jaagt de hoofdhen alle bijhennen weg en gaat ze samen met de haan de eieren uitbroeden, hetgeen 6 weken duurt. Als er eenmaal enkele kuikens geboren zijn, gaat de hen samen met de kuikens aan de wandel en de haan blijft waken over de rest van de eieren. Op een gegeven moment, als het te lang duurt maakt de haan met zijn borstkas de eieren kapot. Hij haalt de kuikens er niet zachtzinnig uit en eet direct het vlies op. Dit is om de bloedlucht direct weg te halen voor eventuele roofdieren.

Schermafbeelding_2013-05-17_om_11.09.48.jpg

×